Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Vědci studovali účinky dechového úsilí na plíce lidí, kteří trpí akutním respiračním selháním v důsledku COVID-19. Nemají moc dobré zprávy!

U některých pacientů s COVID-19 se může rozvinout akutní respirační selhání, které je spojeno se zvýšeným respiračním úsilím. Tito lidé dýchají rychle a příliš zhluboka. Z toho vyplývá obava lékařů, že přílišné dechové úsilí by mohlo vést ke zvýšení intrapulmonálního tlaku, a tím k dalšímu poškození plic.

Takzvané samovolně vyvolané poškození plic je mezi odborníky v anesteziologii a intenzivní péči považováno za kontroverzní pojem. Někteří z nich tvrdí, že je to nemožné, natož nepotvrzené žádnými důkazy. Na druhou stranu jsou jiní lékaři přesvědčeni, že k takovým případům dochází a pak by tito pacienti měli být kvalifikováni pro mechanickou plicní ventilaci.

Co je příčinou sebepoškozování plic?

Výzkumníci z University of Warwick ve Spojeném království provedli ve spolupráci s týmem klinických lékařů studii, která měla poskytnout více důkazů na téma sebepoškozování plic. Pro analýzu použilikardiopulmonální simulátorpoužívaný ke studiu systémů podpory plic.

Zapojilo se 10 pacientů s COVID-19 vyžadujících kyslíkovou terapii. Na každém z nich byly pomocí zařízení testovány simulace dechového objemu a dechové frekvence. Co se ukázalo?

Výsledky studie ukázaly, žepravděpodobně bylo zvýšení plicních tlaků způsobeno velkým dechovým úsilímv důsledku infekce SARS-CoV-2. Podle výzkumníků mohou být pacienti s akutním respiračním selháním COVID-19 vystaveni většímu riziku sebepoškození plic z příliš velkého úsilí při dýchání.

Výsledky studie byly publikovány v časopise „Annals of Intensive Care“.

Sonda

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Kategorie: