Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Mohu pracovat přes internet, když jsem na nemocenské?

NE. Jakékoli zaměstnání na nemocenské je porušením čl. 92 zákoníku práce a zákona o peněžitých dávkách ze sociálního pojištění pro případ nemoci a mateřství. Osoba na nemocenské podléhá kontrole ze strany Sociální pojišťovny a zaměstnavatele. Kontrola správného čerpání pracovní neschopnosti z důvodu nemoci spočívá ve zjišťování, zda pojištěnec po dobu přiznané pracovní neschopnosti: 1) nevykonává placenou práci, 2) nevyužívá pracovní neschopnost v způsobem, který není v souladu s jeho účelem. Je třeba poznamenat, že zákon a nařízení vymezují předmět obsahové kontroly odlišně. Podle zákona jde o kontrolu použití výpovědi v souladu s jejím účelem, přičemž úprava vyžaduje, aby výpověď nebyla využita v rozporu s jejím účelem. Na rozdíl od zdání nejde jen o rétoriku. Způsob chování pojištěnce v průběhu nemoci lze posuzovat z hlediska vykonávání činností směřujících k dosažení cíle léčby i činností s tímto cílem v rozporu. Uložení povinnosti pojištěnce využít osvobození „v souladu s účelem“ tedy bude zahrnovat jak příkaz jednat způsobem přímo směřujícím k dosažení cíle, tak zákaz chování v rozporu s tímto cílem. Na druhou stranu zákaz čerpání nemocenské „v rozporu s účelem“ zahrnuje jednání, které je v rozporu s účelem vydání potvrzení. Chování, které je v rozporu s účelem výpovědi, je tedy bezpečnostní prověrka. Pochybnosti o tom, zda nemocenská nebyla čerpána v rozporu s jejím účelem, řeší příslušná organizační složka Sociální pojišťovny, která si případně vyžádá vyjádření ošetřujícího lékaře

Právní základ: Zákon o peněžitých dávkách ze sociálního pojištění pro případ nemoci a mateřství (Sbírka zákonů z roku 2010, č. 77, položka 512, ve znění pozdějších předpisů)

Pamatujte, že odpověď našeho odborníka je informativní a nenahradí návštěvu lékaře.

Przemysław Gogojewicz

Nezávislý právní expert se specializací na lékařské záležitosti

Další rady od tohoto odborníka

Je možné uhradit soukromou zubní protézu Národním zdravotním fondem? [Odborná rada]Může sestra zaměstnaná v ZOL?informovat o úmrtí pacienta? [Odborná rada]Dobrovolné zdravotní pojištění pro osobu pracující v zahraničí [Odborná rada]Ekonomická činnost a žádost o zdravotní pojištění [Odborné poradenství]Jak získám doporučení na bezplatný test PSA? [Odborná rada]Jsem chronicky nemocný: může mě ZOL propustit bez mého souhlasu? [Odborná rada]Pokračování v pracovní neschopnosti po skončení nemocenské [Rada odborníka]Manžel gamblery a ochrana rodiny před bankrotem [Rada odborníka]Učitel a pobyt v sanatoriu, který končí na začátku školního roku [Rada odborníka]Obnovení / vydání nové parkovací karty pro invalidy [Rada odborníka]Zůstaňte na L4 po nehodě a sanatoriu kvůli jiné nemoci [Rada odborníka]Práce během mateřské a rodičovské dovolené [Rada odborníka]Přerušení zdravotního pojištění: co mohu dělat? [Odborná rada]Úhrada rehabilitačního lůžka nebo jiného vybavení pro pacienty po cévní mozkové příhodě [Rada odborníka]Odstoupení ze sanatoria z důvodu nemoci a termínu dalšího pobytu [Rada odborníka]Sanatorium pro osobu zařazenou do pojištění manžela/manželky registrované v PUP [Rada odborníka]Doporučení do sanatoria: mohu změnit místo? [Odborná rada]Účinky ortodontické léčby a kompenzace [Rada odborníka]Student dietetiky na lékařské univerzitě a návštěva psychiatra [odborná rada]Syndrom bílého pláště a test vojenské zdatnosti [Tip odborníka]Očkování proti klíšťatům. Kde se mohu nechat očkovat zdarma? [Odborná rada]Smluvní mandát a splatnost L4 [Rada odborníka]Smluvní zakázka pro lékaře na noční službu [Rada odborníka]Exploze injekční stříkačky během ošetření u zubaře a kompenzace [Rada odborníka]Odjezd do sanatoria pro učitele důchodců [Rada odborníka]Odchod učitele do sanatoria během školního roku a nemocenská [Rada odborníka]Dopravní nehoda související s alkoholem a odškodnění v nemocnici [Odborná rada]Tromboflebitida a skupina invalidů a důchod [Rada odborníka]Změna velikosti zaměstnání: jaký je základ pro výpočet peněžité pomoci v mateřství? [Odborná rada]Nemocenská do sanatoria jako součást prevence invalidity [Rada odborníka]

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Kategorie: