Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Může lékař pracující na smlouvu v případě nemoci využít pomoc jiného lékaře jako náhradu?

Ano, může, ovšem za předpokladu, že taková možnost vyplývá z dohody o kontaktu mezi zdravotní jednotkou a lékařem. Lékařská smlouva je nepojmenovaná občanskoprávní smlouva - vztahují se na ni obecná ustanovení občanského zákoníku, jakož i ustanovení o mandátu (články 734-751 občanského zákoníku), měli byste se proto snažit o co nejúplnější a konkrétní úpravu všech jejích ustanovení ve smlouvě o správě. Předmětem lékařské smlouvy je odborná, placená (obecně) služba spočívající v péči a léčbě pacientů. Smlouvou se lékař zavazuje poskytovat léčbu jménem a na účet terapeutického agenta za úplatu. Smlouva mezi zdravotní jednotkou a lékařem obvykle nepočítá s náhradou lékaře. Obtížně se také hledá ustanovení o povinnosti zajistit náhradu lékařem, který onemocněl, nebo zdravotní jednotkou, pro kterou lékař „práci“ vykonává. Obvykle si zdravotnické subjekty samy vyhledávají další subjekty – jiné lékaře, kteří mohou nahradit nemocného lékaře a tím vzniká nová smlouva. Takovou dohodou je i lékařská smlouva, např. po dobu nemoci jiného lékaře. Taková dohoda může být časově, časově omezena nebo může být pevně stanovena do návratu primáře, který má v tu dobu dovolenou. Smlouva není pracovní smlouvou, jedná se o občanskoprávní smlouvu, jejíž obsah si určují zájemci sami. Někdy dochází k rozporům ve výkladu odpovědnosti kontaktních lékařů v situaci, kdy ze dne na den ukončí smlouvu nebo nahlásí nepřítomnost z důvodu nemoci. Je však třeba připomenout, že samotná smlouva může postihnout lékaře, který se k pacientům chová hrubě nedbalým způsobem. Je však zavedena běžně používaná praxe, že lékař, jehož zdravotní stav nasvědčuje tomu, že z důvodu nemoci nebude moci vykonávat kontaktní práci, oznámí subjektu, pro který smlouvu plní, dočasnou neschopnost plnit úkoly

Právní základ: Zákon o občanském zákoníku (Sbírka zákonů z roku 1964 č. 16 položka 93 ve znění pozdějších předpisů)

Pamatujte, že odpověď našeho odborníka je informativní a nenahradí návštěvu lékaře.

PrzemysławGogojewicz

Nezávislý právní expert se specializací na lékařské záležitosti

Další rady od tohoto odborníka

Je možné uhradit soukromou zubní protézu Národním zdravotním fondem? [Odborná rada]Může sestra zaměstnaná ZOL informovat o úmrtí pacienta? [Odborná rada]Dobrovolné zdravotní pojištění pro osobu pracující v zahraničí [Odborná rada]Ekonomická činnost a žádost o zdravotní pojištění [Odborné poradenství]Jak získám doporučení na bezplatný test PSA? [Odborná rada]Jsem chronicky nemocný: může mě ZOL propustit bez mého souhlasu? [Odborná rada]Pokračování v pracovní neschopnosti po skončení nemocenské [Rada odborníka]Manžel gamblery a ochrana rodiny před bankrotem [Rada odborníka]Učitel a pobyt v sanatoriu, který končí na začátku školního roku [Rada odborníka]Obnovení / vydání nové parkovací karty pro invalidy [Rada odborníka]Zůstaňte na L4 po nehodě a sanatoriu kvůli jiné nemoci [Rada odborníka]Práce během mateřské a rodičovské dovolené [Rada odborníka]Přerušení zdravotního pojištění: co mohu dělat? [Odborná rada]Úhrada rehabilitačního lůžka nebo jiného vybavení pro pacienty po cévní mozkové příhodě [Rada odborníka]Odstoupení ze sanatoria z důvodu nemoci a termínu dalšího pobytu [Rada odborníka]Sanatorium pro osobu zařazenou do pojištění manžela/manželky registrované v PUP [Rada odborníka]Doporučení do sanatoria: mohu změnit místo? [Odborná rada]Účinky ortodontické léčby a kompenzace [Rada odborníka]Student dietetiky na lékařské univerzitě a návštěva psychiatra [odborná rada]Syndrom bílého pláště a test vojenské zdatnosti [Tip odborníka]Očkování proti klíšťatům. Kde se mohu nechat očkovat zdarma? [Odborná rada]Smluvní mandát a splatnost L4 [Rada odborníka]Smluvní zakázka pro lékaře na noční službu [Rada odborníka]Exploze injekční stříkačky během ošetření u zubaře a kompenzace [Rada odborníka]Odjezd do sanatoria pro učitele důchodců [Rada odborníka]Odchod učitele do sanatoria během školního roku a nemocenská [Rada odborníka]Dopravní nehoda související s alkoholem a odškodnění v nemocnici [Odborná rada]Tromboflebitida a skupina invalidů a důchod [Rada odborníka]Změna velikosti zaměstnání: jaký je základ pro výpočet peněžité pomoci v mateřství? [Odborná rada]Nemocenská do sanatoria jako součást prevence invalidity [Rada odborníka]

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Kategorie: