Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Nervová translucence, přesněji - posouzení šíjové translucence plodu - je jedním z prenatálních testů, které umožňují posoudit riziko genetických vad plodu. Ultrazvuk s posouzením nuchální translucence plodu doporučuje Polská gynekologická společnost, což znamená, že toto vyšetření by měla absolvovat každá žena čekající dítě

Průsvit krku - co to je?

Cervikální translucenceje jeden z neinvazivních prenatálních testů, známý také jakohodnocení nuchální translucence plodu . Tento test umožňuje lékaři posoudit rezervoár tekutiny v krčku plodu. Na tomto základě je možné přesně stanovit riziko rozvoje genetických vad plodu (Downův syndrom, Edwardsův syndrom, Patauův syndrom).

Studie umožňuje identifikovat až 75 procent. případyDownova syndromu , a pokud se vezme v úvahu i přítomnost nebo nepřítomnost nosní kosti - až 90%! Kromě toho se jedná o neinvazivní test, což znamená, že je zcela bezpečný pro ženu a dítě.

Jaké je hodnocení nuchální translucence plodu, jaké jsou indikace pro tento test a kdy by měl být proveden?

Translucence krku – kdy by se měl tento test provést?

Hodnocení nuchální translucence(NT) se provádí během ultrazvuku mezi 11. a 14. týdnem těhotenství (přesněji do 13. týdne a 6. dne těhotenství ) - když se fetální parietální délka (CRL) pohybuje od 45 do 84 mm. Stojí za to vědět, že dřívější nebo pozdější hodnocení šíjové translucence je nespolehlivé.

Test by měl provádět řádně vyškolený lékař pomocí špičkového ultrazvukového zařízení – měření by mělo být prováděno s přesností 0,1 mm! Nuchální translucence se hodnotí pomocí tradiční 2D ultrazvukové techniky. 3D nebo 4D ultrazvuk zde není užitečný.

Průsvit krku - co to je?

Translucence plodu se hodnotí během transabdominálního ultrazvukového vyšetření. Gynekolog, který je provádí, při vyšetření změří nejen nuchální translucenci, ale také fetální parietální-sedavou délku (CRL) a srdeční frekvenci.

Na základě těchto parametrů a věku těhotné ženy lze vypočítat číselné riziko vadgenetické (pokud je lékař certifikován Fetal Medicine Foundation podle metody prof. Kyprose Nicolaidese, tvůrce této metody). Pokud není možné kvantifikovat riziko defektů, udává se hodnota šíjové translucence v mm.

Translucence krku – kde dělat, kolik to stojí?

Vyšetření šíjové translucence lze provádět jak ve veřejných institucích, tak na soukromých klinikách – v soukromých klinikách obvykle stojí vyšetření od 150 do dokonce 400 PLN. K provedení šíjové translucence nepotřebujete doporučení. Těhotným ženám nad 35 let je vyšetření hrazeno (v zařízeních, která mají podepsanou smlouvu s Národním zdravotním fondem).

Průsvitnost krku – co říká výsledek?

Riziko genetických defektů se považuje za zvýšené, pokud je vyšší než 1/300 (numerické hodnocení rizika) nebo pokud translucence krku přesahuje 3 mm. Nesprávný výsledek testu však ještě není verdiktem. Neznamená to onemocnění plodu, ale zvýšené riziko tohoto onemocnění – např. 70 procent dětí s výsledkem mezi 3 a 4,5 mm se vyvíjí normálně!

Zvýšenou hodnotu NT lze ověřit amniocentézou, která vyloučí nebo potvrdí chromozomální abnormality plodu (provádí se od 15. do 19. týdne těhotenství.) Pokud další testy nepotvrdí genetické vady, je nutné provést srdeční echo a ultrazvuk plodu ve 20. týdnu těhotenství. Zvýšená nuchální translucence je často spojena se srdečními vadami.

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!