Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

OVĚŘENÝ OBSAHAutor: lek. Katarzyna Banaszczyk

Paralýza radiálního nervu se v lékařském žargonu nazývá sobotní noční obrna. Co je to za neduh a jaké jsou jeho příčiny? Je radiální obrna způsobena pouze nesprávnou polohou při spánku? Jaké příznaky jsou spojeny s obrnou radiálního nervu?

Co je radiální nerv?

Radiální nerv pochází z brachiálního plexu, útvaru patřícího k perifernímu nervovému systému, který vzniká z předních větviček míšních nervů (které zase pocházejí z míchy).

N. radialis probíhá zpočátku vzadu na pažní kosti, v tzv. žlábku n. radialis (to je pro něj poměrně nevýhodná poloha, protože při poranění pažní kosti - např. zlomeniny , tento nerv je poškozen).

Poté jde radiální nerv na laterální stranu ramene a poté se v loketním kloubu rozdělí na své poslední větve - tedy hlubokou větev, která je na zadní straně předloktí, a povrchová větev, která jde na povrchovou stranu předloktí a odtud na hřbetní stranu ruky.

Povrchová větev radiálního nervu je rozdělena na pět dorzálních nervů prstů.

Zodpovídají za senzorickou inervaci částí ruky a dorzální plochy prstů 1., 2. a 3. ruky. Radiální nerv také citlivě inervuje zadní plochu nadloktí a předloktí.

Radiální nerv – které svaly inervuje?

V souvislosti s příznaky obrny radiálního nervu stojí za to podívat se na rozsah motorické inervace radiálního nervu. Radiální nerv inervuje zadní svalovou skupinu paže a laterální a zadní svalové skupiny předloktí. Radiální nerv je tedy primárně zodpovědný za napřímení předloktí, napřímení ruky a palce a také za narovnání prstů v metakarpofalangeálních kloubech.

Obrna radiálního nervu narušuje právě tyto rozsahy pohybů, což způsobuje charakteristické příznaky - tzv. ochablou ruku

Obrna radiálního nervu - příčinynemoci

Zde se vracíme k článku o sobotním večerním zásahu elektrickým proudem zmíněnému v úvodu. Nejčastější příčinou ochrnutí n. radialis je nesprávná poloha během spánku – například spánek s hlavou položenou na rameni nebo nesprávné umístění ruky při anestezii (při operaci).

Šok sobotní noci rozhodně podporuje alkoholové opojení, kdy neovládáme plně polohu svého těla

Tato nervová paralýza má typicky vlastnosti neuropraxie, to znamená, že je výsledkem pouze tlaku na nerv, nikoli jeho zlomení, díky čemuž je reverzibilní. Opakem tohoto stavu je neurotméza, tedy narušení kontinuity nervu, vedoucí k typické nervové paralýze s jejími plnými příznaky.

Příčinou obrny radiálního nervu není jen špatná poloha při spánku, ale také stavy jako:

 • zlomenina humeru - jak již bylo zmíněno výše, radiální nerv probíhá ve žlábku na humeru, proto jeho porušení často vede k poškození tohoto nervu,
 • Příliš těsné nošení hodinek, ale také například příliš těsné nošení pout - vede k silnému tlaku na senzorickou větev radiálního nervu, jehož důsledkem je znecitlivění v oblasti palec. V lékařské literatuře se tento jev nazývá Wartenbergův syndrom,
 • nesprávně zvolené podpaží způsobující tlak na nerv,
 • hematom, cysta nebo nádor objevující se v oblasti radiálního nervu, který způsobuje jeho stlačení a tím i příznaky paralýzy.

Obrna radiálního nervu - příznaky onemocnění

Obrna radiálního nervu je charakterizována tzv. symptomem povislé ruky. Tato klinická situace je charakterizována neschopností narovnat paži. Navíc je tato paralýza doprovázena takovými odchylkami ve fyzickém vyšetření pacienta, jako jsou:

 • porucha napřímení předloktí,
 • zhoršené narovnání a abdukce palce,
 • porucha inverze předloktí,
 • porucha extenze prstů v metakarpofalangeálních kloubech

Při tzv. sobotní noční paralýze jsou zachovány funkce tricepsového svalu - tricepsu (který je také do určité míry motoricky inervován n. radialis), protože tento sval je inervován větví radiálního svalu. nerv, který se od hlavního nervu odděluje ještě před radiální nervovou brázdou humeru, díky čemuž není vystaven tlaku.

Uvědomte si prosím, že příznaky radiální obrny jsou závisléod úrovně, na které je poškozen nerv popsaný v tomto článku. Pokud dojde k poškození na úrovni axilární jamky, budeme se navíc zabývat poruchou motorických funkcí tricepsového svalu paže (tedy tricepsu).

Paralýza radiálního nervu - diagnóza

Prvním krokem v diagnostice obrny je důkladné fyzikální vyšetření pacienta. Lékař může posoudit motorickou aktivitu jednotlivých svalů horní končetiny i přítomnost čití v dané oblasti a na základě toho podezřívat paralýzu konkrétního nervu

Pokročilejším diagnostickým testem je elektromyografický test (zkráceně EMG). Spočívá v testování aktivity vybraného svalu jeho stimulací pomocí elektrické stimulace. Takový test umožňuje posoudit, zda je excitace správně vedena daným nervem.

Pokud je nerv intaktní, pak je kontrakční odpověď dané svalové skupiny správná. Při EMG se používá speciální elektroda, která se umístí kolem vybraného nervu (obvykle přes kůži).

Paralýza radiálního nervu - léčba a terapie

Pokud je příčinou obrny radiálního nervu komprese způsobená nádorem, cystou nebo hematomem, je nutná chirurgická konzultace a odstranění léze přispívající k symptomům. V některých situacích je nutné končetinu správně polohovat pomocí prvků, jako je závěs nebo kineziologický tejp. Správné umístění končetiny zabraňuje natažení postižených svalů.

K prevenci svalové atrofie se používá elektrostimulace ochrnutých svalů. Elektrostimulace vede ke kontrakcím konkrétních svalů, které jakoby nutí svaly pracovat a tím chrání před atrofií. V některých případech specialisté doporučují i ​​suplementaci vitamínů B, které podporují regeneraci periferního nervového systému.

Uvědomte si, že pro obnovení funkce periferních nervů, a tedy pro správné fungování svalů, je nutné provádět správně zvolenou rehabilitaci. V závislosti na stavu pacienta lze použít následující:

 • fyzické ošetření,
 • kineziterapie
 • a vodoléčba.

Kinezioterapie je forma rehabilitace, která spočívá v provádění vhodných pohybových cvičení pod dohledem fyzioterapeuta. Léčba a rehabilitace obrny periferních nervů vyžaduje čas a trpělivost jak ze strany lékaře a fyzioterapeuta, tak i samotného pacienta

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Kategorie: